Jaké jsou možnosti, pokud chcete studovat v zahraničí?

Jaké jsou možnosti, pokud chcete studovat v zahraničí?

Dnešní doba přináší nespočet výhod. Jednou z těch největších je, že máme možnost vycestovat bez větších problémů do zahraničí, na dovolenou nebo studovat, což dříve nebylo možné. Vycestovat na studijní pobyt mají  děti již na základní nebo střední škole. Velice oblíbené jsou pobyty v USA, kde žák absolvuje rok nebo půl roku v americké škole. Pro studenta je to velký zážitek, avšak nic není zadarmo. Cena takového pobytu může být i okolo 150 tis. Kč. Navíc student zamešká rok vzdělání v České republice a buď musí složit srovnávací testy nebo nastoupit do jiné třídy.

Jednou z nejznámějších a pravděpodobně i nejjednodušších možností, jak studovat v zahraničí je program Erasmus, dříve to byl Socrates. Tento program je zajišťovaný a podporovaný Evropskou unií. Není to však jediná možnost, jak vycestovat, existuje mnoho dalších agentur, stipendijních programů nebo se můžete rozhodnout cestovat na vlastní pěst.

Co je Erasmus?

Program Erasmus byl zřízen jako podpora vysokoškolského vzdělávacího systému v Evropě. Do programu jsou zařazeny všechny země Evropské unie, dále také Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a další kandidátské země do EU. Pro koho je tento program určen?  Hlavním bodem zájmů jsou studenti, zaměřuje se ale také na učitele a další zaměstnance vysokých škol.

Studium na jiné univerzitě je tou nejoblíbenější možností, nicméně každý pátý student se v rámci Erasmu rozhodl pro pracovní stáž ve firmě. Co jsou ty nejlákavější destinace pro studenty? V současné době to je Španělsko, Německo a Francie. Nejvíce studentů však bylo vysláno do zemí jako je Lucembursko, Lichtenštejnsko, Finsko nebo Lotyšsko.

Erasmus jako projekt má za cíl rozvíjet dovednosti a evropskou sounáležitost.  Studenti si rozšíří obzory a zlepší své jazykové znalosti. Tyto dovednosti zvyšují zaměstnanost studenů a jejich profesní vyhlídky.

Erasmus program nabízí studentům v zahraničí studijní pobyty, pracovní stáže a další intenzivní jazykové kurzy.

Jaké jsou další možnosti?

Pokud nejste studentem vysoké školy a i přes to, se chce vydat studovat do zahraničí, není to zas takový problém. Kromě Erasmu existují další stipendijní programy, které zaštiťují jednotlivé univerzity a různé organizace. Informace  k těmto programům můžete najít na stránkách Ministerstva školství.

Pokud však z jakéhokoliv důvodu nemůžete využít stipendijní program, nezoufejte. Studium v cizí zemi je možné si zařídit i zcela samostatně. Díky EU platí pro studenty stejná pravidla a podmínky, jako pro místní občany. Zjednodušeně to znamená, že pokud se v dané zemi neplatí školné, neplatí jej ani občan EU. Tato podmínka ale samozřejmě platí na většině fakult pouze v rodném jazyce, takže ti studenti, kteří studují u nás v angličtině, musí za studium platit. Ten student, který se rozhodně pro studium v češtině, platit nemusí.

Určitě je to náročné, ale zase získat titul v zahraničí, je k nezaplacení, což většina stipendijních programů nenabízí. Student si musí ze začátku zjistit všechny potřebné informace o samotné škole, přijímacím řízení, podmínkám a sám si sehnat ubytování. Dobré je, že v EU nemusí mít studentské vízum. A jak je to s prací? Pokud se rozhodnete při studiu ještě pracovat, neměl by to být pro vás problém, ale pouze v EU.

Studium jazyků v zahraničí

Studium jazyků v zahraničí

Pro každého z nás je rozhodně nejlepší věc, kterou může udělat. Pokud jste mladí a máte nějaké volné finanční prostředky a jste také celkově bez nějakých závazků – zkuste se klidně na nějakou dobu do dané země odstěhovat. Je to skvělá věc, která vám dá celkově do života hodně nových pohledů na věc, mraky zkušeností a také to, že je potřeba si uvědomit, že díky okolnímu prostředí budete prakticky denně a každou hodinu nuceni mluvit cizím jazykem. Díky tomu každý z vás jak se říká poroste co největším způsobem, což je ta nejlepší věc, jakou si můžete přát a podle čeho se v dalším živote rozhodovat.

Zahraniční lekce angličtiny jsou to nejlepší, co si můžete přát a podle toho je také skvělé, když si každý z vás dokáže nějakým způsobem najít i v zahraničí nějakou práci, která ho jak jazykově, tak celkově i kariérně posunula o nějakou úroveň výše. Jde také hlavně o to, že každý z nás se celý život za něčím ženeme, chceme něčeho dosáhnout a to v co nejrychlejším a nejkratším čase. Jestliže se tedy chcete nějakým rychlým způsobem naučit anglicky, nejlepší možné řešení, které v tuto chvíli připadá v úvahu je právě se odstěhovat do Anglie nebo USA, kde se daný jazyk nejlépe naučíte.

Mnoho hlavně a převážně mladých lidí chce studovat a podnikat v zahraničí, kde jsou daleko vstřícnější lidé, celkově se chtějí všichni sami o sobě vzdělávat a růst. To je bohužel v České republice trošku negativní a každý z nás má rád svoji práci, svoji jistotu, díky které má nějaké svoje určené zázemí, se kterým je spokojený. Úspěch si tady mnohdy také bohužel nepřejeme, což je hodně škoda, ale o tom v dnešní svět bohužel je a asi s tím nikdo nic neodkáže udělat.

Studium jazyků v zahraničí je tedy celkově to nejlepší co si můžete přát, jelikož denně přicházíte s anglicky mluvícími lidmi do styku a všechny věci je potřeba, aby si člověk koupil v angličtině a také se všechno dorozumívání odehrává v angličtině. Je to tedy ta nejlepší a nejskvělejší věc, jakou můžete udělat.

Pro studium jazyků je nejlepší odcestovat

Jestliže tedy nemáte v České republice nějaké závazky, které musíte dodržovat a nic vás tedy v celé České republice nedrží, je celkově nejlepší se odstěhovat do zahraničí, kde hodně lidí také po nějaké době začne pracovat a začíná tím pádem svůj nový život. V zahraničí je celý život o poznání lepší a snadnější. Třeba právě i samotné finanční ohodnocení je v zahraničí daleko lepší, což je to nejlepší, co si můžete celkově přát. Díky tomu s lid= uvědomí hodně pozitivních věcí, které mají v zahraničí a v České republice buď jsou, nebo o nich lidé v uvozovkách raději nevědí.

V dnešní době je odcestovat do samotného zahraniční hodně snadná a jednoduchá věc, díky které si můžete doslova a do písmene otevřít nové možnosti a brány do světa, který vám bylo doposud neznámý a celkově jste se v něm bohužel neorientovali. Díky tomu si studium, práci a svůj další život v zahraničí můžete orientovat přesně tak, jak chcete a nebo jak budete chtít. Je to zajímavé, že v zahraničí jsou celkově nějaké věci daleko snadnější a lepší, než v České republice. Je to zajímavé a mnohdy také i pravdivé tvrzení, které je podložené faktami.

I samotné ubytování je v zahraničí daleko levnější a finančně zajímavější, než je v České republice, což je také zajímavé a hodně lidí se do samotného zahraničí stěhuje právě pro to, že mají v zahraničí daleko lepší vyhlídky, které jsou podložené faktami o lepším a lépe finančně ohodnoceném zaměstnání, snadnějším způsobem se uživit a celkově si najít nějakou práci a také to, že is můžete najít svoje krásné nové bydlení za zlomek cely, kterou zaplatíte za měsíční pronájem stejného bytu nebo domu v České republice.

Jsou to rozhodně hodně zajímavé věci, které je potřeba mít pod kontrolou a díky tomu si každý z nás můžeme nějakým způsobem rozvíjet svoje studium a také zkušenosti, které se v daném oboru snažíme již nějakou dobu získat.