Jaké jsou možnosti, pokud chcete studovat v zahraničí?

Jaké jsou možnosti, pokud chcete studovat v zahraničí?

Dnešní doba přináší nespočet výhod. Jednou z těch největších je, že máme možnost vycestovat bez větších problémů do zahraničí, na dovolenou nebo studovat, což dříve nebylo možné. Vycestovat na studijní pobyt mají  děti již na základní nebo střední škole. Velice oblíbené jsou pobyty v USA, kde žák absolvuje rok nebo půl roku v americké škole. Pro studenta je to velký zážitek, avšak nic není zadarmo. Cena takového pobytu může být i okolo 150 tis. Kč. Navíc student zamešká rok vzdělání v České republice a buď musí složit srovnávací testy nebo nastoupit do jiné třídy.

Jednou z nejznámějších a pravděpodobně i nejjednodušších možností, jak studovat v zahraničí je program Erasmus, dříve to byl Socrates. Tento program je zajišťovaný a podporovaný Evropskou unií. Není to však jediná možnost, jak vycestovat, existuje mnoho dalších agentur, stipendijních programů nebo se můžete rozhodnout cestovat na vlastní pěst.

Co je Erasmus?

Program Erasmus byl zřízen jako podpora vysokoškolského vzdělávacího systému v Evropě. Do programu jsou zařazeny všechny země Evropské unie, dále také Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a další kandidátské země do EU. Pro koho je tento program určen?  Hlavním bodem zájmů jsou studenti, zaměřuje se ale také na učitele a další zaměstnance vysokých škol.

Studium na jiné univerzitě je tou nejoblíbenější možností, nicméně každý pátý student se v rámci Erasmu rozhodl pro pracovní stáž ve firmě. Co jsou ty nejlákavější destinace pro studenty? V současné době to je Španělsko, Německo a Francie. Nejvíce studentů však bylo vysláno do zemí jako je Lucembursko, Lichtenštejnsko, Finsko nebo Lotyšsko.

Erasmus jako projekt má za cíl rozvíjet dovednosti a evropskou sounáležitost.  Studenti si rozšíří obzory a zlepší své jazykové znalosti. Tyto dovednosti zvyšují zaměstnanost studenů a jejich profesní vyhlídky.

Erasmus program nabízí studentům v zahraničí studijní pobyty, pracovní stáže a další intenzivní jazykové kurzy.

Jaké jsou další možnosti?

Pokud nejste studentem vysoké školy a i přes to, se chce vydat studovat do zahraničí, není to zas takový problém. Kromě Erasmu existují další stipendijní programy, které zaštiťují jednotlivé univerzity a různé organizace. Informace  k těmto programům můžete najít na stránkách Ministerstva školství.

Pokud však z jakéhokoliv důvodu nemůžete využít stipendijní program, nezoufejte. Studium v cizí zemi je možné si zařídit i zcela samostatně. Díky EU platí pro studenty stejná pravidla a podmínky, jako pro místní občany. Zjednodušeně to znamená, že pokud se v dané zemi neplatí školné, neplatí jej ani občan EU. Tato podmínka ale samozřejmě platí na většině fakult pouze v rodném jazyce, takže ti studenti, kteří studují u nás v angličtině, musí za studium platit. Ten student, který se rozhodně pro studium v češtině, platit nemusí.

Určitě je to náročné, ale zase získat titul v zahraničí, je k nezaplacení, což většina stipendijních programů nenabízí. Student si musí ze začátku zjistit všechny potřebné informace o samotné škole, přijímacím řízení, podmínkám a sám si sehnat ubytování. Dobré je, že v EU nemusí mít studentské vízum. A jak je to s prací? Pokud se rozhodnete při studiu ještě pracovat, neměl by to být pro vás problém, ale pouze v EU.