Holding

 

Pojem holding se dá vysvětlit jako nějaké sdružení či sjednocení obchodních společností. U nás se často setkáte s pojmem „koncern“, který je synonym od slova holding. Jedna korporace má dominantní roli a řídí ty ostatní. Charakteristický znak holdingu je vlastnictví hlavního kapitálu nebo jiné rozhodující fakta, které činí společnost mateřskou. Mateřská společnost ovládá jednu nebo více společností. Takovýmhle korporacím se říká dceřiné společnosti. Zákon o koncernu naleznete v zákoně o obchodních korporacích. Za nejlépe zpracovaný zákon o obchodních korporacích můžeme považovat ten německý.

Přednosti, výhody a problémy

Jakožto úspěšná holdingová společnost je základem mít vynikající mateřskou společnost. Nejlepší volbou je mít sídlo společnosti v „daňovém ráji“, ale v zemi s dobrou pověstí např. Velká Británie, Kypr nebo Nizozemí. Díky sídlu společnosti je obtížnější napadat společnost soudními spory, insolvencí nebo jinými způsoby ve sporech. Mateřská společnost se stará o podíly společností, které ovládá. Nemusí proto vyvíjet žádnou obchodní činnost. Nejdůležitější jsou základy společnosti. To znamená, že je velice podstatné myslet na budoucnost takovéto korporace, jelikož správnou strukturou můžete předejít případným komplikacím v budoucnosti, hrozbám nebo i správným investicím. Jakmile se jedna z dceřiných společností dostane do problémů, neměla by ohrozit chod ostatních společností a už vůbec ne celého koncernu. Problémy mohou být jak finančního tak i soudního typu. Takováhle potíž by mohla celý holding zruinovat. A to si nepřeje nikdo. Výhody takového koncernu jsou plnění stanovených cílů, které by jinak byly neakceptovatelné. Dále to je ochrana soukromí vlastníků a jejich práv. Vysoká prestiž struktury firmy je zde na prvním místě.  Existují holdingové společnosti, které jsou propojeny jednoduše (2-4 dceřiné společnosti) nebo velmi rozsáhlé struktury, které budují investiční skupiny. Tyto investiční skupiny vlastní opět několik desítek společností, které mohou být rozmístěné po celém světě. Nevýhoda takového strukturovaného holdingu může být dost složitá administrace, finanční náročnost správy podniku nebo časoví náročnost rozjezdu holdingu.

Mateřská společnost

Nejdůležitější a zároveň hlavní funkcí mateřské společnosti je ovládání podílů v dceřiných firmách. Dále to je rozdělování zisku, reinvestice zisku, řízení finanční aktivity nebo vyplácení akcií mezi akcionáře. Všechno musí výt v souladu s právními předpisy a mateřská společnost se nesmí dopustit protiprávního jednání, jelikož by mohla ohrozit zbývající dceřiné společnosti. Společnost by neměla uzavírat závazky se společnostmi, které neovládá. Takovýhle přísný přístup je často dodržován z důvodu ochrany před osobami třetí strany. Poté je těžké proti takovéto společnosti právně útočit nebo získávat věrohodnější informace. Stačí mít sídlo na správném místě a společnost si dokáže kolem sebe vybudovat celkem užitečný právní štít. Mateřská společnost by měla být založena tak, aby v budoucnu neměla problémy s daňovými aktivitami. Důležitým krokem mateřské společnosti je založení a financování dceřiné společnosti za účelem opětovného zisku. Také je zde možné dceřinou společnost odprodat mimo holdingovou skupinu.

Dceřiná společnost

Hlavním úkolem dceřiné společnosti je zajištění zisku, investic nebo držení či správy majetku. Obvykle takové dceřiné společnosti podstupují rizika, která jsou v podnikání běžné. Obvyklé financování je z třetí strany. Dceřiné společnosti se mohou dále větvit na ještě menší společnosti. Záleží na oboru působení. Funkce dceřiné společnosti jsou zaměstnávání osob, navazování kontaktů, obchodování nebo i výroba produktů. Jakmile se část holdingu, dceřiná společnost, dostane do různých potíží, dá se zajistit imunita zbylých částí holdingu. To znamená, že když bude mít 1 společnost problémy, neohrozí celý holding nýbrž sebe. Lze využít i pomoci mateřské společnosti, která může finančně či právně pomoci problémové části holdingu.

Napsat komentář